Informatie AVG

U hebt als bedrijf een grondslag nodig (onder de Avg) om uw klant berichten te kunnen sturen. Hieronder vallen ook verzoeken om een review achter te laten. Daarvoor heeft u 3 mogelijkheden:

  1. toestemming van de gebruiker (dit moet een expliciete toestemming zijn die op uw bedrijfsnetwerk is opgeslagen of gelogd);

  2. gerechtvaardigd belang

  3. uitvoering overeenkomst

De eerst genoemde is de beste optie maar u moet zich realiseren dat gegeven toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. U moet zich daar bewust van zijn want zowel de vertrekking van toestemming als ook de intrekking ervan moet door u als bedrijf worden ‘gelogd’ en daarmee door u worden bewezen. U kunt toestemming verkrijgen door een klant op uw website/webshop een vinkje te laten zetten in een specifiek boxje waarbij staat : ik geef hierbij toestemming aan …[naam bedrijf] .om mijn persoonsgegevens te verwerken conform de privacy verklaring van …[naam bedrijf] …(uw bedrijf).

Uw privacy verklaring moet ook duidelijk op uw website worden geplaatst en moet een hoofdstuk bevatten over de AVG en de implementatie hiervan binnen uw organisatie.

Als toestemming niet mogelijk of wenselijk is dan heeft u de volgende optie:

U moet in uw privacy verklaring opnemen ( en tevens op de website/webshop vermelden) dat u ' een gerechtvaardigd belang’ hebt om eenmalig (of meerdere keren) een klant een uitnodiging te (laten) sturen voor een klantbeoordeling of dat u de uitnodiging beschouwt als onderdeel van de ‘ uitvoering van de overeenkomst’ . Dit moet u expliciet vermelden in uw privacy statement (op uw website) of bij voorkeur in de beschrijving van het verkoopproces op uw website.

In de uitnodiging-mails (die door KV/Kiyoh) worden gestuurd staat ook altijd een opt-out opgenomen voor die klanten die geen prijs stellen op dergelijke uitnodigingen.

Let op dat wij u dit op persoonlijke titel adviseren en wij u hiermee geen garantie geven dat dit volledig compliant is met de AVG in de ogen van de autoriteit persoonsgegevens. U weet dat het een nieuwe wet is en daarmee is er nog geen jurisprudentie over en exacte duidelijkheid hierover is op dit moment nog niet te geven.