Vragenlijst

Vragenlijst

U kunt vanzelsprekend uw eigen vragenlijst bekijken. Indien uw pakket het toelaat, heeft u ook de mogelijkheid om uw eigen vragenlijst aan te passen en/of eventueel vragen toe te voegen.

Extra beoordelingsvraag toevoegen

 1. Klik op het "plusteken" om een vraag toe te voegen

 1. Geef aan wat u graag beoordeeld wilt zien (indien u de vraag wilt verwijderen klikt u het prullenbakje)

 1. Klik op Opslaan om op te slaan ; klik op Cancel om de wijzigingen niet op te slaan.

Extra custom vragen toevoegen

Het is mogelijk om extra custom vragen toe te voegen aan uw bestaande vragenlijst. Er zijn 5 type soorten vraagstellingen mogelijk, namelijk:

 • Rating vraag

 • Dropdown vraag

 • Multiselect vraag

 • Open vraag

 • Ja / Nee vraag

Hierbij kunnen we aangeven of een vraag publiekelijk inzichtelijk mag zijn ja/nee en of er de optie moet zijn om de vraag te beantwoorden met N.v.t.. Rechts van de vraag kunt u op het prullenbakje klikken om de gehele vraag te verwijderen. Rechts van de antwoordmogelijkheden kunt u op het prullenbakje klikken om de betreffende optie te verwijderen.

Vinkjes

 • Verplicht: wanneer u de klanten wil verplichten om de betreffende vraag in te laten vullen

 • Publiek: wanneer dit vinkje aan staat wordt de vraag ook op uw reviewpagina zichtbaar gemaakt

 • N.v.t.: dit zorgt ervoor dat de klant altijd de vraag als n.v.t. kan aanmerken, wanneer er geen passend antwoord te geven is op de betreffende vraag